Häromdagen råkade jag hitta en diskussion på nätet, kring grytbitar från Svenskt Höglandskött. Här klagade man på kvalitén ifråga om att grytbitarna var ojämnt stora. Själv har jag inte tänkt på om dessa grytbitar har rätt storlek eller ej, men tyckt att själva köttkvalitén är mycket bra.

Jag kan till viss del förstå kritiken, att man som kund har högre förväntningar på ett märke som utger sig för att vara av bra kvalité. Enligt nätdiskussionen var orsaken till grytbitarnas ojämna storlek att detta hade krävt manuell sortering, vilket i sin tur förmodligen skulle höja priset. Samtidigt kände jag en viss förvåning över att någon ansåg att detta med köttbitarnas storlek var så viktigt. För mig som konsument tycker jag att själva köttkvaliteten är det som betyder något. Detta fick mig att börja reflektera över varför en sådan sak som att grytbitarna har rätt storlek i förpackningen är viktigt.

Men det är klart, om jag exempelvis arbetade i ett storkök och skulle bereda stora mängder mat, ja då kanske det är av betydelse att bitarna är jämnstora och inte kräver alltför mycket hantering. Personal kostar, och är det bråttom har man inte tid att stå och skära alltför mycket.

Samtidigt är det tråkigt att det med dagens standardiserade, rationaliserade och industriella livsmedelsproduktion framstår som ett produktfel när t.ex. frukter och grönsaker inte håller standardmått. Ekologisk produktion brukar innebära att naturens mångfald slår igenom. Gurkor och jordgubbar blir inte exakt lika stora eftersom de får fullfölja en naturlig växtcykel mm. De naturligt härdiga sorterna kanske inte alltid ger de mest likartade frukterna. Naturlig mångfald och avvikelser är ju på sätt och vis ett naturligt skydd mot skadeinsekter mm. Däremot blir odling inte lika rationell och därför mer kostnadskrävande när man tillåter olikheter. Näringsvärdet och smaken brukar bli bättre för ekologiska produkter, eftersom de inte växer forcerat.

Detsamma gäller för kött från frigående djur. Det har t.ex. en högre halt av omega 3. Näringsvärdet är generellt sett högre. En annan aspekt som är viktig för mig är att djuren har bra förhållanden och slipper transporteras långa sträckor till slakt. Om grytbitarna håller ojämn storlek, är inte så viktigt för mig, eftersom det är något jag själv kan påverka hemma i köket. Idag är vi så vana vid att allting skall vara tillrättalagt och se ut på ett visst vis att vi nog glömmer vad som egentligen är viktigt.

En gång pratade jag med en tjej som hade jobbat på lantgårdsläger för barn, där man hade hönor och plockade äggen själv. När de åt ägg till frukost var det ett av barnen som inte ville äta äggen. De hade ingen stämpel!

Eftersom vi idag har en viss överproduktion av mat och även en ganska stor arbetslöshet, kan jag tycka att det borde finnas utrymme för att låta maten ta den tid den behöver för att ”växa till” naturligt. Det kostar mer, men kanske vore det då värt att dra in på kostnaden för att framställa lika stora grytbitar och låta dem vara lite olika, för att få ned tillverkningskostnaden. Och låta uppfödningen av djuren få utgöra den större delen av produktionskostnaden. Det vore mer värt att anställa en till i storköket som kan skära till bitarna manuellt tycker jag, än att höja priset på grytbitarna. För oss vanliga konsumenter tror jag att de flesta hellre väljer hög kvalitet på köttet till ett rimligt pris och själva står för arbetet att få till jämnstora grytbitar. Åtminstone skulle jag välja det…

Annonser